Drets socials: radiografia d’un sistema

Llorenc Casanova

Llorenç Casanova

El nivell de desenvolupament d’una societat es troba actualment vinculat a dos grans eixos: el democràtic i el social. El grau de democràcia es pot mesurar a través de diferents mecanismes: grau de llibertat d’expressió, llibertat de manifestació i vaga, independència dels poders judicials, mecanismes de control de la població sobre els òrgans de poder, nivell de transparència dels governs, grau de participació i decisió de la població…

L’eix social o el grau de desenvolupament social es troba vinculat a dues premisses: el nivell de redistribució de la riquesa i els drets socials de la població. Pel que fa a la primera premissa són molts els estudis que han posat de manifest que, des dels anys setanta existeix un augment progressiu de la concentració de la riquesa, només per citar un exemple: la fortuna de les 358 persones més riques del món és superior a l’ingrés anual del 45% dels habitants més pobres. D’aquí l’eslògan utilitzat pels indígenes dels EEUU: “Nosaltres som el 99%”, és a dir, som la gran majoria de la població dels EEUU, davant de l’1% de la població que determina la vida econòmica i política del 99% restant a través d’un enorme control sobre los recursos del país. Una situació que es reprodueix a Europa i per extensió als Països Catalans.

L’altre premissa de l’eix social rau sobre els drets socials adquirits de les persones, i que durant tants anys han caracteritzat l’anomenat Estat del Benestar, producte de les lluites dels moviments socials i obrers. Drets bàsics i humans tals com el dret a l’educació, a la sanitat, al treball, a l’habitatge, a la no explotació…En els darrers anys, més enllà d’experimentar un augment del nivell de concentració de la riquesa es produeix per part dels governs europeus una reducció paulatina, però constant, dels drets socials de les persones. Reducció de les prestacions d’atur, reducció dels pressupostos sanitaris i augment de els llistes d’espera; reducció del pressupost en ensenyament (reducció del professorat, no substitucions, reducció de vetlladors/es…), reducció dels drets laborals (reducció del cost d’acomiadament, reducció salarial…), reducció de les pensions…

El pretext per a justificar aquestes retallades es troben fortament vinculades al pensament neoliberal: reducció del dèficit públic a qualsevol preu, un dèficit públic plenament vinculat a l’assumpció del deute privat del sistema financer rescatat amb els diners públics.

Les mesures conseqüents són inevitables dins de la lògica de mercat capitalista: reducció constant del poder adquisitiu de la població, disminució del consum, disminució de la producció, destrucció de l’ocupació, augment de l’atur, crisi social…Una cercle viciós que comporta arribar a unes xifres prou eloqüents: el 30% de la població de Catalunya es troba actualment en risc de pobresa (amb un elevat risc de pobresa infantil i endèmica) i els nivells d’atur se situen entorn del 25% (del 65% en el cas de l’atur juvenil).

La reivindicació dels drets socials gira, doncs, en tres nivells: democràcia, drets socials i justícia social. Democràcia entesa com a sobirania popular, no només en les votacions electorals, sinó en què la presa de decisions obeeixi a l’interès general de la població. Drets socials entenent aquests com un conjunt de drets que assegurin el desenvolupament de la persona a la societat (segons la capacitat de crear riquesa d’una societat donada). I justícia social en el sentit de garantir que la riquesa generada per un país sigui redistribuït en el conjunt social.

Llorenç Casanova Fernàndez, nascut a Vilafranca del Penedès (1979). Sociòleg i demògraf de formació. Militant de la CUP de Vilafranca del Penedès des dels seus inicis i des de 2009 exerceixo de regidor a l’Ajuntament en representació de la candidatura.

Envia el teu comentari.

Siusplau, escriu el teu nom

És necessari escriure el teu correu electrònic

Please enter a valid email address

An email address is required

Siusplau, escriu el teu missatge

Xarxa Penedès © 2017 Tots els drets reservats

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress