La violència masclista: una realitat política

Laia Santís

Laia Santís

La violència masclista és actualment la realitat política més crua. Entenc el feminisme com una lluita on cercar intervencions que propiciïn la llibertat femenina, l’intercanvi lliure entre homes i dones, no com una lluita de les dones en contra dels homes per tal d’eradicar la discriminació. Aquests últims anys s’ha produït un canvi radical de l’ordre simbòlic, o sigui, un canvi revolucionari en el sentit de la relació que les dones i homes  tenim envers aquesta realitat tan crua com és la violència masclista, i aquest canvi s’ha precipitat gràcies a la lluita feminista. Amb la lluita feminista hi ha hagut una revolució simbòlica que ens diu que “allò personal és polític”, però no sempre allò personal és immediatament polític. A cada moment cal buscar les intervencions necessàries per tal que allò personal sigui polític, per a què la violència masclista que ara per ara és injustificable, sigui també impensable: per a què la tragèdia quotidiana que ens deixa sense paraules, trobi la manera d’anomenar-se, perquè deixem de sentir tranquil·litat quan l’assassí es suïcida després, perquè aquesta sensació no és política, i és en aquest punt, el d’entendre que la violència personal que una dona pateix és quelcom polític, on ens hem de mediar, per ser lliures i no seguir callant. Des de la diferència sexual és fàcil trobar aquesta mediació, perquè ens permet treure enfora de les esferes privades allò que és públic, prendre consciència i extreure-la des de les relacions humanes cap a una intervenció a la realitat. En obrir allò privat cap a àmbits públics les relacions que estaven atrapades en la dialèctica s’obren, deixen d’estar en lluita interna, deixen enrere la posició de jerarquia i deixen de generar violència sexista. En aquest moment les dones reduïm la violència perquè partim de relacions on impera la llibertat femenina tant a nivell públic com privat, així, per exemple, la casa deixa d’estar en lluita amb el carrer. Penso que, actualment, encara busquem pràctiques  vàlides per pensar i dir políticament allò que sentim quan hi ha una agressió sexista, el què sentim el món comú d’homes i dones davant aquesta tragèdia quotidiana, per extreure-ho cap a lo públic, i anem pensant que la solució vindrà de la intervenció de l’Estat de Dret, que és actualment el principal garant de l’àmbit públic. Però penso que per evitar la violència masclista no ens serveixen les lleis, ja que les lleis només són una resposta de força. I així ho veiem actualment, on des de les institucions es continua tractant el problema com una problemàtica de la societat, tan sols aplicant mesures policials i assistencials que s’ocupen de fer desaparèixer les conseqüències més visibles, però que no solucionen el problema des del seu origen. Les lleis no funcionen contra la violència masclista, ni tan sols entren en diàleg amb aquesta violència, malgrat en calmin les conseqüències. I és que la violència masclista no entra en diàleg amb la llei perquè se situa més enllà de la pròpia llei, com també ho està la política que genera el vincle femení, simplement perquè la pràctica de llibertat femenina no entra en el context polític del poder. Per això, el que ens cal no és una resposta sinó una intervenció política real, que s’anticipi al problema, entenent com a política tot el que fem les persones que estem en relació, per propiciar la llibertat i evitar la violència, per evitar-la – insisteixo- no per donar-hi resposta. Per a mi la força no la fa la llei, sinó que la fa la mediació política entre les persones, les relacions dels sexes i entre els sexes; la política sexual. Aquestes relacions, dels sexes i entre els sexes, són el fonament polític real, perquè s’han anat transformant amb el desenvolupament de la política de les dones. Insisteixo en que la mediació és l’eix de treball perquè és qui ha d’intervenir davant del canvi social, ja que els canvis històrics generen violència si la mediació no es treballa. La violència masclista és l’indicador de les relacions entre els sexes i ens alerta de l’estat de la política actual, perquè la violència masclista és una realitat política, sobretot de la política de les dones en el si del Patriarcat.

Per tot això el proper 25 de novembre hem de reivindicar, un dia més, que estem en contra de la violència masclista i hem de seguir treballant per aconseguir aquest vincle real entre allò personal i allò polític. Hem de tenir present que la violència masclista actual deriva  de la política que neix de les relacions dels sexes i entre els sexes i que està fent canviar la societat. Aquesta pràctica política genera llibertat femenina, que és una avaladora essencial per acabar amb el Patriarcat. Hem de tenir present que la democràcia actual, si és que se’n pot anomenar així en un moment històric on els drets democràtics s’han de tornar a conquistar, ha expulsat i desvinculat la llibertat de la política. Per això hem de recordar-nos del caràcter polític de la violència masclista, perquè allò personal també és polític, les nostres vides privades, els propis patiments i opressions a causa del masclisme també són política. I hem de treballar les pràctiques de llibertat femenina, per situar-la al centre del debat polític i acabar, així, amb el Patriarcat. Perquè la Llibertat s’ha d’exercir amb exemples, amb accions, i no amb paraules. Perquè la Llibertat és una corda fluixa, és no lligar-se ni de peus ni de mans, és prendre consciència, generar pensament, batallar, combatre, desobeir i “anar-hi, anar-hi, anar-hi”.

Laia Santís. Vilafranca del Penedès. Educadora social, actualment treballo en diferents projectes de Lleure Educatiu. Vaig estudiar un màster d’Estudis de la Diferència Sexual per comprendre la pràctica vital de llibertat femenina. Milito a l’Esquerra Independentista des dels 15 anys.

Envia el teu comentari.

Siusplau, escriu el teu nom

És necessari escriure el teu correu electrònic

Please enter a valid email address

An email address is required

Siusplau, escriu el teu missatge

Xarxa Penedès © 2017 Tots els drets reservats

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress