Pobre Vendrell 2

XP_Pere-Codina_vert

Pere Codina

Fa uns dies des de Som Poble vàrem analitzar els comptes del nostre ajuntament, posant la lupa a les partides de despeses; i hom pot recordar que vàrem arribar a la conclusió que les forces polítiques que fins ara han administrat el Vendrell ho han fet fatal. Recordem massa despeses generals, massa endeutament i per tant massa despesa financera i amortització del deute; provocant una inversió mínima i poques transferències a les entitats i associacions.

Bé, doncs ara ho farem mirant les partides dels ingressos, també compararem les dades del Vendrell amb 36.747 habitants, amb les poblacions de Tortosa (33.992), Igualada (38.978), Olot (33.981) i Cambrils (33.775).

La primera dada que observem és que la suma de les taxes i els impostos que percep l’Ajuntament del Vendrell és superior en percentatge als altres municipis comparats. Així podem veure com en el cas del Vendrell aquestes partides signifiquen el 77% dels ingressos l’any 2015, en canvi a Igualada sols representa el 67% dels ingressos, en el cas de Tortosa també el 67%, Olot un 70% i Cambrils un 75%. Això vol dir que a casa nostra la majoria dels ingressos de l’Ajuntament provenen de les espatlles dels habitants del municipi. Això es pot corroborar si comparem les dades del capítol 4, o sigui els ingressos provinents d’altres administracions, sigui Diputació, Generalitat, Govern Central, etc. En aquest cas podem veure com en el cas del Vendrell aquest import significa sols el 20% dels ingressos, en canvi a les altres ciutats comparades signifiquen: Cambrils el 21%, Igualada el 26%, Tortosa el 31% i Olot el 38%. En aquest cas també veiem com el Vendrell torna a estar malament, doncs com més ingressos vinguin d’altres administracions millor pels habitants de la població, car llavors una part important dels ingressos que necessita l’Ajuntament no ve de l’esforç dels ciutadans de la vila, ve de transferències alienes, en canvi a casa nostra aquest percentatge és inferior.

Totes aquestes dades demostren molt clarament que com en el cas del Vendrell hi ha unes despeses i un endeutament massa grans, és necessari incrementar com sigui les partides dels ingressos i per això els impostos i les taxes són més elevades que en el cas dels altres municipis comparats.

Tornem a veure clar aquest problema si mirem la pressió fiscal per cada habitant dels municipis analitzats. En el cas del Vendrell el import de les taxes i els impostos per habitant ha anat pujant cada cop més, així l’any 2012 cada persona del Vendrell pagava 910 euros. l’any de mitjana, l’any 2013 també 910 euros, però el 2014 ja pagava 950 euros. i el 2015 960 euros.; o sigui cada any s’ha apujat la pressió fiscal que tothom paga al consistori. Si comparem aquestes dades amb les altres ciutats, veurem que per l’any 2015 a Olot sols pagaven per habitant 560 euros, a Tortosa 620  euros, a Igualada 800 euros, i sols Cambrils ens igualava a 960 euros. Tornem-hi un altre cop, la mala gestió fa que la pressió fiscal al Vendrell sigui més elevada i la gent que hi vivim la partim per culpa de la mala gestió dels successius equips de Govern, formats per les forces polítiques actualment majoritàries.

Una darrera dada per tenir encara les coses més clares, el cost de la vida ha pujat del 2012 al 2014 sols un 2’08%, en canvi la fiscalitat al Vendrell ha pujat un 6’27%; això que passi a una ciutat que pateix una forta crisi econòmica és realment per fer-s’ho mirar; com potser que amb les dificultats que hom pateix al Vendrell, el consistori augmenti la fiscalitat molt per sobre del cost de la vida? Realment és de “traca i mocador”.

Resumint la mala política de despeses ha portat als equips de govern de la nostra ciutat a buscar ingressos com sigui, bé sigui apujant les taxes i els impostos; ja sigui aplicant taxes a gent que no les hauria de pagar (és el famós cas dels guals), ja sigui cobrant molt pels serveis municipals (un cas molt clar d’aquesta política de cobrar a la població és el de les piscines municipals). Al Vendrell es paga 38 euros al mes o 360 euros a l’any, en canvi a Cambrils ess paga 17 euros al mes o 157 euros a l’any, a Tortosa 28’72 euros al mes i a Igualada 43’50 euros al mes o 307’80 euros a l’any. Com podem veure tornem a sortir a la foto.

Com a reflexió final poden dir doncs que la mala gestió a la llarga ens afecta a tots i totes i per tant cal posar-hi remei. La solució com sempre està a les mans de la població, de tots i totes nosaltres.

Pere Codina

Envia el teu comentari.

Siusplau, escriu el teu nom

És necessari escriure el teu correu electrònic

Please enter a valid email address

An email address is required

Siusplau, escriu el teu missatge

Xarxa Penedès © 2017 Tots els drets reservats

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress